CHIA QUANG TỶ LỆ – FO COUPLER

BỘ CHIA QUANG THEO TỶ LỆ – FO COUPLER
Chuẩn 0.9mm, với tỷ lệ được chia theo yêu câu. chiều dài input-output tùy theo đặt hàng, Tiêu chuẩn sợi G652D, G657A1
Dùng trong hệ thống mạng FTTH, hệ thống CATV, hệ thống truyền hình, truyền dẫn

Bộ chia quang theo tỷ lệ 20%/80% ( FO coupler )

FO Coupler 15%/85%

Bộ chia quang tỷ lệ FO Coupler 20%/80%

Bộ chia tỷ lệ 25%/75% – FO Coupler

Bộ chia quangFO Coupler 45%/55%

 

Danh mục: