BỘ THU QUANG HƯU FTTH

Bộ thu quang hữu FTTH
– Mã OR-20
– 2 cổng đồng trục
– 2 cổng Fiber SC/APC Single mode
– Bước sóng 1100-1600nm
– Optical Receiving Power: -18 to +2 dBm
– AGC Scope of Control : -8 to +2 dBm
– Optical Return Loss: >45dB