Dây nhảy SC/PC-FC/PC – MM-Duplex- OM3

Dây nhảy SC/PC-FC/PC – multi mode- OM3
– Chủng loại multi mode OM3
– Dây đôi ( duplex)
– Vỏ màu vàng, chất liệu PVC hoặc LSZH
– Chiều dài từ 0.5M đến 100M
– Chuẩn kết nối SC/PC-FC/PC
– Đường kính sợi 2.0mm hoặc 3.0mm
– Suy hao IL<=0.2dB, phản hồi RL>=50dB
– Nhiệt độ dải hoạt động rộng