TỦ MẠNG -RACK CABINET 36U

TỦ MẠNG -RACK CABINET 36U

Nguồn nguyên liệu chính để sản xuất tủ rack là thép và tôn.

Những chiếc tủ rack tiêu chuẩn thường có kích cỡ 19 inch, độ dày từ 1.2mm đến 1.5mm cho chất lượng vượt trội, độ chính xác cao.

Còn với kích thước mỏng hơn, từ 0,8mm đến 1mm thì chất lượng không đảm bảo bằng.