ODF 24FO indoor Full SC SM, trượt

ODF 24FO INDOOR Full SC, trượt
– Chuẩn indoor 1U-19”.
– Chuẩn dạng trượt
– Chuẩn kết nối SC Single mode, simplex
– Chất liệu thép cán nguội
– Vỏ sơn tĩnh điện
– Thép dày >=1.2mm
– Dây nối LC/PC Multi mode
– Đầy đủ phụ kiện

Danh mục: