NÉO CÁP QUANG ADSS KV500, 2 LỚP

NÉO CÁP QUANG ADSS KV500
( Tension for cable ADSS KV500)

– Dùng cho cáp quang ADSS có khoảng vượt KV500
– Lớp lót dài 1800mm*15 sợi *2.5mm
– Lớp bện ngoài 1350mm* 7 sợi *3.6mm
– U néo bằng thép mạ nhúng
– Nối trung gian bằng thép mạ nhúng
– Bulong và Ecu M16 mạ nhúng
– Áp dụng cho cáp có đường kính 13.7-14.7mm
– Hàng Yahui, China