Module SFP 1 sợi LC. SM, 1.25G-20KM – 1550/1310nm

Module 1 sợi LC. SM, 1.25G-20Km- 1550/1310nm
– Chuẩn 1 sợi LC single mode
– Chủng loại 1.25G
– Khoảng cách 20km
– Bước sóng 1550/1310nm