Module SFP 1 sợi LC-SM, 1.25G-20km- 1310/1550

Module 1 sợi LC. SM, 1.25G-20Km- 1310/1550nm
– Chuẩn 1 sợi LC single mode
– Chủng loại 1.25G
– Khoảng cách 20km
– Bước sóng 1310/1550nm