Dây nhảy SC/PC-LC/PC – MM-Duplex-OM4

Dây nhảy SC/PC-LC/PC – multi mode-OM4
– Chủng loại multi mode OM4
– Dây đôi ( duplex)
– Vỏ màu vàng, chất liệu PVC hoặc LSZH
– Chiều dài từ 0.5M đến 100M
– Chuẩn kết nối SC/PC-LC/PC
– Đường kính sợi 2.0mm hoặc 3.0mm
– Suy hao IL<=0.2dB, phản hồi RL>=50dB
– Nhiệt độ dải hoạt động rộng