KẸP CÁP QUANG ADSS, OPGW, FEDEER

– Thân kẹp, chất liệu thép mạ chống rỉ
– Phụ kiện kẹp chất liệu thép mạ chống rỉ
– Ốp kẹp cáp bằng cao su tổng hợp
– Kẹp cho cáp đơn và cáp đôi
– bulong chốt hãm chắc chắn