FAN OLT C320 GPON EPON

FAN OLT C320 GPON EPON 
– C320 OLT Fan Board Use for C320 GPON EPON OLT
– Mã card  ZXA10 C320
– 02 quạt làm mát
– Chân cắm vào Chassis

Danh mục: