ĐẦU NỐI QUANG FC

ĐÂU NỐI QUANG FC
– Làm bằng chất liệu sắt chống han
– Suy hao IL<=0.2dB
– Phản hồi RL>=55dB
– Chuẩn FC/UPC, Single mode