CHUYỂN ĐỔI VIDEO QUANG- B&TON

BỘ CHUYỂN ĐỔI VIDEO QUANG
TỪ 1-16 KÊNH)
( VIDEO OPTICAL CONVECTOR)

Bộ chuyển đổi quang video B & TON có thể truyền đồng thời 1-72 kênh của chất lượng phát sóng video / dữ liệu / âm thanh / Ethernet / điện thoại / liên lạc khô số hóa 8 bit trên một chế độ đơn hoặc cáp quang đa chế độ. Bộ chuyển đổi thường được sử dụng trong các ứng dụng mà máy ảnh có khả năng PTZ.
Danh mục: