CÁP QUANG ADSS KV100-KV900

CÁP QUANG ADSS KV100-900
– Hãng Postef
– Có Chứng chỉ của hãng.
– Sợi quang Single mode, ống lỏng, nhựa PBT
– Gia cường trung tâm phi kim loại FRP
– Lớp nhựa HDPE trong (≈1mm)

Danh mục: