CÁP CỐNG PHI KIM LOẠI

Cáp sợi quang chôn trực tiếp đơn mốt phi kim loại
– Hãng : POSTEF
– Cấu trúc: được thiết kế nhằm đáp ứng yêu cầu kỹ  thuật của ngành TCN 68 – 160: 1996;
– Tiêu chuẩn: ITU-T-G.652; IEC 793-1; IEC 793-2; IEC 794-1; EIA; TIA…

Danh mục: