VINA TELECOM

137/18/14 Lê Văn Sỹ
Phường 13, Quận Phú Nhuận, TP.HCM
Tel: 848.22148888 - Fax: 848.39912800
Website: www.vinatelecom.vn
Email: vina@vinatelecom.vn

<<    >>
 VINA TELECOM

VINA TELECOM

Xây dựng hạ tầng mạng viễn thông

a. Các khu công nghiệp

- Ngày nay cùng với sự phát triển của nền kinh tế, các khu công nghiệp được xây dựng lên ngày càng nhiều đi kèm theo là nhu cầu thông tin liên lạc của các nhà đầu tư ngày càng phát triển từ dịch vụ thoại truyền thống đến dịch vụ truyền số liệu, Internet băng rộng và các dịch vụ gia tăng khác.

- Nắm bắt được nhu cầu này, ngay từ năm 2006 Công ty đã chủ động xây dựng đội ngũ cán bộ và tìm kiếm các đối tác nhằm thực hiện việc cung cấp thiết bị và xây dựng cơ sở hạ tầng mạng đáp ứng các nhu cầu viễn thông với các loại hình đa dịch vụ cho các nhà đầu tư sử dụng cho các loại hình đa dịch vụ như thoại, truyền data, internet, conference…trên một đôi dây cáp; truyền số liệu, Frame Relay, chuyển mạch gói.

b. Xây dựng hạ tầng mạng cho các công trình trên bộ/ngầm

- Trong giai đoạn hiện nay, sự bùng nổ về giao thông công cộng đã là một vấn đề bức thiết của toàn xã hội.

- Với vai trò là nhà cung cấp các hạ tầng mạng viễn thông, Công ty VINATELECOM với khả năng kinh nghiệm và năng lực đội ngũ cũng như trang thiết bị máy móc được đầu tư hoàn chỉnh đã từng bước xây dựng kế hoạch, tìm kiếm đối tác có năng lực để từng bước góp phần vào việc giải quyết các vấn đề thông tin cho xã hội.

- Hiện nay Công ty VINATELECOM đã tiếp xúc với các đối tác chuyên cung cấp các thiết bị và giải pháp tích hợp trong lĩnh vực Cung cấp hạ tầng mạng viễn thông trong nước để cùng tham gia các công trình lớn.


Thi công hàn nối cáp quang Xử lý sự cố cáp quang
 VINA TELECOM

Website: www.vinatelecom.vn — Email: vina@vinatelecom.vn — Hỗ trợ kỹ thuật: support@vinatelecom.vn — ĐT: 848-2214 8888 — Fax: 848-3991 2800